Samling

Årets samling ble gjennomført på Oppdal i januar.

Velkommen til Elmat

Elmat er organisert som et aksjeselskap og eid av 8 energiselskap i Midt Norge. Eierselskapene leverer strøm til 91 600 nettkunder.

Anskaffelser

Anskaffelsene til Elmat er underlagt Lov om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften. Loven gir føringer for selskapets innkjøpsprosesser. For å effektivisere prosessen er Elmat tilsluttet Sellihca kvalifikasjonsordning.